diumenge, 2 de setembre del 2018

Edició actualitzada de: Ortografía y gramática catalanas para dummiesFERRAN ALEXANDRI, Barcelona. Aquest mes de setembre ha sortit al mercat una nova edició ampliada i revisada de la meva obra Ortografía y gramática catalanas para dummies (2014, 2018). L'edició ha estat actualitzada segons les novetats ortogràfiques i gramaticals de l'Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2016).

Convenia publicar una segona edició d'aquesta obra (2014, reimp. 2016) per diverses raons. En primer lloc per actualitzar les modificacions introduïdes a partir de la publicació de l'Ortografia catalana (OIEC) i la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) de l'Institut d'Estudis Catalans. Fonamentalment, aquestes novetats afectaven a l'ortografia en els casos següents:

  • en la llista de paraules amb accent diacrític (es redueix a 15), 
  • en algunes paraules que passaven a doblar la r (erradicar), 
  • en la supressió de la dièresi en alguns derivats amb el sufix -al (trapezoidal),
  • en algunes paraules que passen a escriure's amb e epentètica (termoestable), i
  • en algunes expressions que passen a escriure's aglutinades (sensesostre).
I a la gramàtica, per exemple en casos com: per/per a; degut a; haver-hi, en/al [+infinitiu], etc.

En segon lloc, convenia aquesta nova edició per esmenar alguns errors tipogràfics que vaig detectar un cop impresa l'edició del 2014 (només s'havien passat a l'edició en e-book) i que de vegades afectaven a la comprensió d'algunes normes o fins i tot duien a l'error.

És aquesta una obra adreçada a les persones que ja han llegit i estudiat Catalán para dummies (2010), de la qual ja se'n va fer una nova edició ampliada amb capítols nous el 2016, i el mateix 2018 una tercera edició adaptada al disseny i format actuals de la col·lecció.


Ortografía y gramática catalanas para dummies exposa les normes ortogràfiques del català i també els principals temes de la gramàtica, amb un gran nombre d'exemples i amb una atenció especial als errors i dubtes més freqüents, amb l'objectiu de ser un suport per a tothom que necessiti escriure i parlar català correctament, especialment dirigit al públic de parla castellana. Com tots els llibres d'aquesta col·lecció, també és ple d'anècdotes, curiositats i humor perquè el lector se senti més còmode a l'hora d'aprendre el català.