ENSENYAMENT

Com a llicenciat en filologia catalana he impartit classes de diverses matèries d'humanitats en els centres següents: