dijous, 29 d’octubre del 2009

Un nou llibre de Lluís Grifell

Memòries i aventures d'un temps i un país. Catalunya 1930-1950

La novel·la Memòries i aventures d'un temps i un país de Lluís Grifell es va presentar a Barcelona a la sala d'actes del Centre Excursionista de Catalunya, just abans de la diada de Sant Jordi d'enguany. L'acte va ser organitzat per la Secció d'Història i Art d'aquesta entitat social, amb la presència de l'autor, Lluís Grifell; del president de la Secció d'Història i Art del CEC, Francesc Olivé; de l'editor de l'obra, Ramon Guitó i de Ferran Alexandri que, en qualitat d'agent literari, va conduir l'acte i va entrevistar l'autor. A la sala d'actes també hi havia entre el públic Mn. Josep Ruaix, que ha prologat i revisat el llibre de Grifell. Anteriorment, aquesta obra també havia estat presentada a Manresa i a Sabadell.

En clau de literatura

L'objectiu d'aquest llibre és molt clar: "vol ser un retrat fidedigne d'un temps i un país, el nostre, una narració que reflecteix la manera de viure dels anys compresos entre 1930 i 1950, una època de guerres i fortes convulsions socials". Amb aquestes paraules Lluís Grifell vol posar de manifest una sèrie d'esdeveniments d'una manera objectiva, amb el propòsit d'aprendre una lliçó d'història, de la nostra història més recent, perquè el lector en tregui les seves conclusions i interpreti, alhora, una part d'aquests fets amb els matisos d'uns i altres, dels vencedors i dels vençuts. I això és una aposta per al lliure albir, pel fet de pensar, de reflexionar sense condicionaments.

Però aquesta obra és, també, un projecte amb clau literària, perquè usa, per dir-ho en paraules de Josep Pla, "la idea stendhaliana del mirall" -¡del seu modest mirall!- per a una població innominada de Catalunya. Grifell, en el mirall hi reflecteix, doncs, unes imatges descrites de la millor manera que l'autor ha sabut fer i d'acord amb les preferències del país, de la seva història, i això posant el màxim d'interès en els detalls. En llegir aquesta obra el lector pot copsar un seguit de fets d'interès històric o curiositats de l'època: el sabó, les Brigades Internacionals, els bitllets de banc, el Katiuska, el mercat negre, les festes de les enramades, el servei secret...

Es tracta d'una narració ambientada en la preguerra, la guerra civil i la postguerra espanyoles, fruit de l'observació i de l'experiència, d'una etapa candent de la història de Catalunya, amb l'esperit atent d'una persona amb inquietuds literàries. El protagonista, anomenat només Francesc, projecta una experiència d'abast general, viu en una ciutat que tampoc no coneixem, i això fa que pugui ser qualsevol part del país, de manera que tothom pugui sentir-se identificat. És un noi català, de classe senzilla i treballadora, idealista, assenyat, fins i tot arrauxat... què més es podria dir, sinó que és un protagonista que identifiquem amb aquells elements que d'una manera tan original i encertada Jaume Vicens i Vives va definir per a un català.

Paralel·lament, els casos concrets dels personatges, les seves aventures, com suggereix el títol, situen aquest llibre en una novel·la d'aventures més que versemblant: real. Aventures que esdevenen drames recognoscibles, que captiven de seguida el lector per la seva senzillesa, pel fet divers o per seu abast més universal i greu.

Aquestes memòries es desenvolupen al mateix temps com una novel·la amb les seves parts, que coincideixen amb les etapes de la vida del protagonista: infantesa, adolescència i joventut. L'estructura, doncs, també respon a allò que la literatura més exigent demana en una obra ben feta: el plantejament, el nus i el desenllaç, conduïts cap a una funció didàctica molt concreta: que els lectors, joves o vells, recordin coses ja sabudes i tal vegada oblidades o que n'aprenguin de menys conegudes.

Podríem definir aquesta obra en unes poques paraules: un llibre format per uns personatges de gran profunditat humana, i una vella i coneguda història que convé no oblidar mai, el darrer element d'una literatura de qualitat.

L'autor

Lluís Grifell Pons neix l'any 1925 en el si d'una família menestral d'una ciutat catalana. Cursa estudis de primària i secundària i, a catorze anys, comença una novel·la i una comèdia musical, intents que no arribarien a terme. Durant la guerra civil i la postguerra, estudia comerç i peritatge mercantil mentre treballa a la botiga dels seus pares. Després treballa de comercial en uns grans magatzems i viatja per Catalunya i el País Valencià. L'any 1973 funda una empresa, que regenta fins als 75 anys, moment en què en delega la direcció en un fill seu. Llavors comença la seva etapa d'escriptor, publicant Sants i mites de Catalunya (en 3 volums) i Petites històries per matar el temps. Finalment, encara la seva darrera obra, Memòries i aventures d'un temps i un país. Catalunya 1930-1950.

Per adquirir aquest llibre visiteu el lloc www.abadiaeditors.com o bé demaneu-lo a ferran@alexandri.cat. També el podeu comprar online (18 €) o descarregar-vos alguns fragments a www.lluisgrifell.com.