diumenge, 17 de maig del 2020

I ara digueu: bioespeleologia

             Meta Menardi, una aranya cavernícola fotografiada a la Bora Fosca (Tavertet, Osona). Foto: F. Alexandri.

FERRAN ALEXANDRI, Barcelona. El 5 d'agost del 2014 vaig escriure un apunt en aquest blog sobre si calia escriure biospeleologia o bioespeleologia, amb presència o no d'aquesta e epentètica, una qüestió que es resolia en l'acord de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1996, però que ara, amb els canvis de la nova ortografia, ha estat modificada.

Una pregunta que m'han fet sovint alguns bioespeleòlegs és com calia escriure aquesta especialitat científica que té per objecte l'estudi dels éssers vius que habiten el medi subterrani. La mateixa paraula ja ho explica: formada per bio-, forma prefixada del grec bíos, 'vida', espeleo-, forma prefixada del grec spélaion, 'cova', 'gruta', i de la forma sufixada derivada del mot grec lógos, 'paraula', 'discurs'. Ara bé, si abans de la recent reforma ortogràfica havíem d'escriure biospeleologia, ara cal canviar aquest criteri en pro de bioespeleologia, amb la presència d'aquesta e epentètica, és a dir d'una e no etimològica afegida a l'interior del mot. Vegem-ho.

La nova Ortografia catalana (2017), aprovada per la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), amb la voluntat de simplificar i aclarir al màxim el codi ortogràfic, ha escoltat les diferents opinions dels experts, ha estudiat els dubtes que li han estat plantejats i, en conseqüència ha decidit introduir-hi uns pocs canvis. Entre aquests hi ha el que afecta al mot bioespeleologia.

En la grafia dels mots derivats per prefixació i en els compostos...

Dins de la grafia dels mots derivats per prefixació i en els compostos hi ha un canvi a destacar "pel que fa a l'ortografia dels compostos, que ve a modificar l'acord aprovat el 19 de gener de 1996: s'ha afegit una e epentètica als compostos el segon component dels quals comença per s seguida de consonant quan aquest component coincideix amb un mot de la llengua que comença per e (com per exemple, angioespasme, arterioesclerosi, bioespeleologia, hidroestàtic, etc., en comptes de angiospasme, biospeleologia, etc.). Amb això es facilita la coneixença de l'ortografia d'aquests compostos perquè els assimila a la resta de compostos i prefixats (autoescola, infraestructura, poliesportiu, preescolar, etc.)".

Per tant, ara digueu: bioespeleologia!