divendres, 1 de març del 2013

Montsent versus Montseny


Aquesta  excel·lent fotografia ens mostra el Montsent de Pallars (2.883 m), el pic del Pirineu axial que corona la vall d'Àssua, damunt Llessui, que també és anomenat, incorrectament, Montseny de Pallars


Fins i tot el Diccionari català-valencià-balear d'Alcover-Moll confon totalment aquest nom i descriu el topònim Montseny de Pallars com la muntanya situada al terme de Llessui. En realitat es tracta d'un parònim (mot que té amb un altre mot una similitud formal), però que res té a veure amb l'etimologia de Montseny, el massís muntanyós de la serralada Prelitoral, entre el Vallès Oriental, la Selva i Osona.

Jacint Verdaguer, per contra, va entendre molt bé la pronúncia del cim pirinenc. En el cant IV "Lo Pirineu" de Canigó, la fada Flordeneu mostra el paisatge al cavaller Gentil des de la carrossa voladora amb aquests versos:

                                   Volant als cingles de Montsén, li ensenya
                                   les cascades bellíssimes de Gerri,
                                   i en Cabdella, en Espot i Bissiberri
                                   constel·lacions d'estanys d'atzur i verd
                                   (vv. 121-124)

I així mateix ho confirmen les enquestes que va fer Joan Coromines a les valls d'Àssua, Espot i Cabdella, que no s'ha sentit altra cosa que munsén. En canvi, Montseny (munseny) sembla una pronúncia de forasters, com ja indicaven els testimonis de mitjan dècada de 1950, o bé de gent de Barcelona, com encara constato jo avui dia.

Montsent i Montseny no tenen el mateix origen


És clar que per a Montsent s'imposa una base amb -NT, i això vindria a dir que l'etimologia és MONTEM CINCTUM 'mont cenyit', per contra de MONTEM SIGNUM 'la muntanya-senyal' (Montseny).

Hem d'entendre 'mont cenyit' com un cim "voltat d'un o més cingles rocosos, d'un fris terrós o penyalós de color diferent: cosa tan corrent en les muntanyes. Si reparem en la vista del Montsent de Pallars, així ho tenim: se n'hi marquen tres o quatre de paral·leles, vist des de Llessui." (Coromines: Onomasticon Cataloniae)

De manera totalment diferent, l'etimologia de Montseny, indicada també per Alcover-Moll i altres és MONTEM SIGNI 'muntanya del senyal', o bé com diu Coromines MONTEM SIGNUM 'la muntanya-senyal', que li vindria d'això: "tots els navegants veuen de lluny el Montseny, que els serveix millor que qualsevol far;  i en particular els pescadors del Maresme veuen alçar-se el Montseny, així que es fan una mica enfora: és la "senya" cabdal per fixar els paratges submarins on hi ha millor pesquera." (Onomasticon Cataloniae)