divendres, 2 de juliol de 2010

Itineraris arquelògics a Gerb (la Noguera)

La Colomina, necròpolis tumular d'incineració

La necròpolis de la Colomina es troba aproximadament a 1 km al nord del poble de Gerb, poble i antic terme del municipi d'Os de Balaguer. S’ubica al peu i en la part baixa del vessant est de la serra de la Mora, un dels múltiples contraforts de la serra Llarga. Està situada a la riba dreta del riu Segre, a uns 900 m del seu curs actual i entre el barranc de la Boga i el barranc del Macip, al nord i sud respectivament.


Ens trobem davant d'un jaciment de túmuls plans d'incineració de la vall del Segre. Són de forma subcircular, de dimensions que oscil·len entre 1 i 5 metres. L'espai de l'estructura funerària és delimitat per un anell principal extern fet amb còdols o pedres sorrenques reblert posteriorment amb un enllosat qur cobria les restes de la cremació. El cadàver era incinerat a la pira funerària, les cendres i l'aixovar disposats en una urna o ossari que es col·locava en una petita fossa sobre la qual es bastia el túmul cobert per l'enllosat i coronat amb una pedra dreta en el centre com a element de senyalització.


Les urnes de la Colomina acollien les despulles del difunt de la cultura del bronze final, entre el 850-650 aC. Estaven decorades amb acanalats, amb cordons impresos o bé llises; contenien, en alguns casos, restes de l'aixovar que acompanya al mort en el moment de la cremació, especialment objectes de bronze d'ornamentació personal: braçalets, anelles, arracades, etc.

Aquest jaciment es va descobrir l'any 1965 en procedir a l'explanació d'uns terrenys agrícoles. L'excavació va documentar l'existència de setze estructures tumulars intactes i recuperar disset urnes. L'any 1987 aparegueren trenta noves estructures funeràries en perfecte estat de conservació.